Teori

$a

10^{\lg(a)}=Uttrycket= Uttrycket 10^{\lg(a)}kanfo¨renklastill kan förenklas till a,a.Mankansa¨gaatt" Man kan säga att "10uppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\lg$" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}