Teori

$\log_c\left(\dfrac{a}{b}\right)

\log_c(a)-\log_c(b)$= När argumentet i en logaritm är ett bråk kan man skriva om uttrycket som en differens mellan logaritmen av täljaren och logaritmen av nämnaren: log3(72)=log3(7)log3(2). \log_3\left(\dfrac{7}{2}\right)=\log_3(7)-\log_3(2). Likheten gäller bara om logaritmerna har samma bas.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}