Teori

$ \ln(\text{VL})

\ln(\text{HL}) $= Man kan logaritmera båda sidor i en ekvation utan att bryta likheten, exempelvis är ex=5ln(ex)=ln(5). e^x=5 \quad \Leftrightarrow \quad \ln(e^x)=\ln(5). Man kan enbart logaritmera positiva tal vilket innebär att en ekvation endast kan logaritmeras om både vänster- och högerled är positiva.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}