Teori

Naturliga logaritmen av ee

ln(e),\ln(e), alltså den naturliga logaritmen av e,e, är den exponent som basen ee ska upphöjas till för att potensens värde ska bli e.e. Eftersom e1e^1 är lika med ee måste alltså ln(e)=1.\ln(e)=1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}