Teori

$\ln(a)+\ln(b)

\ln(ab)$= Två naturliga logaritmer som adderas med varandra kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. ln(3)+ln(7)=ln(37). \ln(3)+\ln(7)=\ln(3\cdot 7). Detta gäller bara om båda argument är positiva tal eftersom vänsterledet annars blir odefinierat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}