Teori

$\lg(a) - \lg(b)

\lg\left(\dfrac{a}{b}\right)$= En differens av logaritmer kan skrivas om genom att dela argumentet i den första logaritmen med argumentet i den andra och logaritmera kvoten, t.ex. lg(7)lg(2)=lg(72). \lg(7)-\lg(2)=\lg\left(\dfrac{7}{2}\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}