Teori

$\lg\left(\dfrac{a}{b}\right)

\lg(a)-\lg(b)$= När argumentet i en logaritm är ett bråk kan man skriva om uttrycket som en differens genom att subtrahera logaritmen av nämnaren från logaritmen av täljaren: lg(72)=lg(7)lg(2). \lg\left(\dfrac{7}{2}\right)=\lg(7)-\lg(2).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}