Teori

Använd 2:a kvadreringsregeln

Kvadreras en differens med två termer kan uttrycket skrivas om med andra kvadreringsregeln: (ab)2=a22ab+b2. (a-b)^2=a^2-2ab+b^2. Regeln kan även användas "åt andra hållet" dvs. uttryck på formen a22ab+b2a^2-2ab+b^2 kan skrivas (ab)2(a-b)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}