Teori

Bryt ut minustecken

Differensen -ab\text{-} a-b kan skrivas om genom att bryta ut ett minustecken. På samma sätt som -(a+b)\text{-} (a+b) kan skrivas som -ab\text{-} a-b, kan vi göra det steget baklänges och skriva -ab\text{-} a-b som -(a+b)\text{-} (a+b).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}