Teori

Likställ argument

Ett argument är det som sätts in i en funktion (oftast xx-värdet). Vissa funktioner har egenskapen att varje funktionsvärde nås endast via ett specifikt xx-värde. Funktionen lg(x)\lg(x) är ett sådant exempel. Man kan inte logaritmera två olika tal och få samma resultat. Därför vet man t.ex. att om lg(x)=lg(200)sa˚ a¨rx=200. \lg(x)=\lg(200) \quad \text{så är} \quad x=200. Detta är att likställa funktionens argument. Men inte alla funktioner har denna egenskap. Exempelvis gäller det inte för funktionen x2,x^2, eftersom både (-3)2(\text{-} 3)^2 och 323^2 blir 99. När det finns två olika sätt att få samma resultat kan argumenten inte likställas! Om det enda man vet är att x2x^2 har värdet 323^2 är det inte säkert att xx är 33, eftersom xx kan vara -3\text{-}3 också.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}