Teori

$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}

\sqrt{\dfrac{a}{b}}$= Ett bråk där både täljare och nämnare är kvadratrötter blir ibland lättare att beräkna om man tar roten ur hela bråket, t.ex. 123=123=4=2. \dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{12}{3}}=\sqrt{4}=2. Man kan motivera detta med potenslagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}