Teori

Talet 11 delat med ett bråk

Om talet 11 divideras med ett bråk blir resultatet bråkets invers, t.ex. 13/7=73. \dfrac{1}{3/7}= \dfrac{7}{3}. Sambandet kan motiveras med regeln för division av bråk om man skriver ettan som bråket 11\frac{1}{1}: 13/7=11/37=1173=73. \dfrac{1}{3/7}=\left.\dfrac{1}{1}\middle/\dfrac{3}{7}\right.=\dfrac{1}{1} \cdot \dfrac{7}{3} = \dfrac{7}{3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}