Teori

Ett tal delat med ett bråk

Om ett tal divideras med ett bråk kan vi skriva om detta genom att invertera bråket i nämnaren och multiplicera talet med täljaren t.ex. 3/54=345. \left. 3 \middle/ \dfrac 5 4 \right. =\dfrac{3\cdot 4} 5. Sambandet kan motiveras med regeln för division av bråk om man skriver om täljaren som ett bråk med nämnaren 1. 3/54=31/54 \left. 3 \middle/ \dfrac 5 4 \right. =\left.\dfrac{3}{1}\middle/\dfrac{5}{4}\right.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}