Teori

Derivatan av tan(u)\tan(u)


För att derivera ett uttryck på formen tan(u),\tan(u), där uu är någon funktion, använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för tangens måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan, D(u).D(u). T.ex. är D(tan(2x3))=1cos2(2x3)D(2x3)=1cos2(2x3)6x2. D\left( \tan\left( 2x^3 \right) \right) = \dfrac{1}{\cos^2(2x^3)}\cdot D\left( 2x^3 \right)=\dfrac{1}{\cos^2(2x^3)}\cdot 6x^2 .

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}