Teori

Derivatan av axa\sqrt{x}


När man deriverar ett uttryck på formen axa\sqrt{x} följer konstanten aa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn x\sqrt{x} för sig, vilket kan göras med en omskrivning till potensform. T.ex. är D(5x)=52x. D\left( 5\sqrt{x} \right)=\dfrac{5}{2\sqrt{x}}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}