Teori

Derivatan av u\sqrt{u}

För att derivera ett uttryck på formen u,\sqrt{u}, där uu är någon funktion, använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för x\sqrt{x} måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan, D(u).D(u). T.ex. med u=x2+5u=x^2+5 blir derivatan D(x2+5)=12x2+5D(x2+5)=12x2+52x. D\left( \sqrt{x^2+5} \right)= \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+5}}\cdot D \left( x^2+5 \right) = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+5}}\cdot 2x .

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}