Teori

Derivatan av sin(v+c)\sin(v + c)

När man deriverar ett uttryck på formen sin(v+c)\sin(v + c) använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för sinus måste man alltså multiplicera uttrycket med den inre derivatan D(v+c)=1.D(v + c) = 1. Eftersom den inre derivatan är 11 påverkar inte konstanten cc deriveringen. T.ex. är D(sin(v+12))=cos(v+12). D(\sin(v + 12)) = \cos(v + 12).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}