Teori

Derivatan av sin(kv+c)\sin(kv + c)

För att derivera ett uttryck på formen sin(kv+c)\sin(kv + c) använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för sinus måste man alltså multiplicera uttrycket med den inre derivatan D(kv+c)=k.D(kv + c) = k. T.ex. är D(sin(4v+5))=4cos(4v+5). D(\sin(4v + 5)) = 4 \cos(4v + 5).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}