Teori

Derivatan av sin(kv)\sin(kv)

För att derivera ett uttryck på formen sin(kv)\sin(kv) använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för sinus måste man alltså multiplicera uttrycket med den inre derivatan k.k. T.ex. är D(sin(3v))=3cos(3v). D(\sin(3v)) = 3 \cos(3v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}