Teori

Derivatan av sin(u)\sin(u)


För att derivera ett uttryck på formen sin(u),\sin(u), där uu är någon funktion, använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för sinus måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan, D(u).D(u). T.ex. är D(sin(2x3))=cos(2x3)D(2x3)=cos(2x3)6x2. D\left( \sin\left( 2x^3 \right) \right) = \cos\left( 2x^3 \right) \cdot D\left( 2x^3 \right)= \cos\left( 2x^3 \right) \cdot 6x^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}