Teori

Derivatan av asin(u)a\sin(u)

När man deriverar ett uttryck på formen asin(u),a\sin(u), där uu är någon funktion, låter man konstanten aa följa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn sin(u)\sin(u) för sig med hjälp av kedjeregeln. T.ex. är D(4sin(x2))=4cos(x2)D(x2)=4cos(x2)2x. D\left(4 \sin\left( x^2 \right) \right) = 4 \cos\left( x^2 \right) \cdot D\left( x^2 \right) = 4\cos \left( x^2 \right) \cdot 2x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}