Teori

Derivatan av 1x\dfrac{1}{x}


Derivatan av 1x\frac{1}{x} är -1x2.\text{-} \frac{1}{x^2}. Det här kan man härleda genom att skriva 1x\frac{1}{x}potensform, x-1.x^{\text{-} 1}. Man kan då använda den vanliga deriveringsregeln för uttryck på formen xnx^n: D(x-1)=-1x-2=-1x2. D(x^{\text{-} 1}) = \text{-} 1 \cdot x^{\text{-} 2} = \text{-} \dfrac{1}{x^2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}