Teori

Derivatan av potensfunktion

När man deriverar en potensfunktion på formen xna\frac{x^n}{a} påverkar divisionen med aa inte derivatan eftersom det kan ses som en multiplikation med koefficienten 1a.\frac{1}{a}. Koefficienter följer med vid derivering så det räcker med att man deriverar täljaren. Exempelvis är D(x42)=4x32ochD(x105)=10x95. D\left( \dfrac{x^4}{2} \right) = \dfrac{4x^3}{2} \quad \text{och} \quad D\left( \dfrac{x^{10}}{5} \right) = \dfrac{10x^{9}}{5}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}