Teori

Derivatan av ekxa\frac{e^{kx}}{a}

När man deriverar ekxa\frac{e^{kx}}{a} multipliceras konstanten kk från exponenten med ekxe^{kx} medan divisionen med aa bara följer med. T.ex. är derivatan av funktionen g(x)=e2x7g(x)=\frac{e^{2x}}{7} lika med g(x)=2e2x7.g'(x)=\frac{2e^{2x}}{7}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}