Teori

Derivatan av cos(kv+c)\cos(kv + c)


För att derivera ett uttryck på formen cos(kv+c)\cos(kv + c) använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för cosinus måste man alltså multiplicera uttrycket med den inre derivatan D(kv+c)=k.D(kv + c) = k. T.ex. är D(cos(42v+21))=-42sin(42v+21). D(\cos(42v + 21)) = \text{-} 42 \sin(42v + 21).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}