Teori

Derivatan av cos(kv)\cos(kv)


För att derivera ett uttryck på formen cos(kv)\cos(kv) använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för cosinus måste man alltså multiplicera uttrycket med den inre derivatan k.k. T.ex. är D(cos(1337v))=-1337sin(1337v). D(\cos(1337v)) = \text{-} 1337 \sin(1337v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}