Teori

Derivatan av acos(u)a\cos(u)


När man deriverar ett uttryck på formen acos(u),a\cos(u), där uu är någon funktion, låter man konstanten aa följa med utan att påverka deriveringen. Man deriverar alltså faktorn cos(u)\cos(u) för sig med hjälp av kedjeregeln. T.ex. är D(4cos(x2))=-4sin(x2)D(x2)=-4sin(x2)2x. D\left(4 \cos\left( x^2 \right) \right) = \text{-} 4 \sin\left( x^2 \right) \cdot D\left( x^2 \right) = \text{-} 4\sin \left( x^2 \right) \cdot 2x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}