Teori

Skriva om 2cos2(v)12\cos^2(v)-1 med cosinus för dubbla vinkeln


Cosinus för dubbla vinkeln brukar skrivas som cos(2v)=cos2(v)sin2(v).\cos(2v) = \cos^2 (v) - \sin^2 (v). Med hjälp av trigonometriska ettan kan man ta fram ett alternativt sätt att skriva formeln på: cos(2v)=2cos2(v)1. \cos(2v) = 2\cos^2(v)-1. Det här sambandet kan man även använda åt andra hållet för att skriva om 2cos2(v)1:2\cos^2(v)-1\text{:} 2cos2(v)1=cos(2v). 2\cos^2(v)-1 = \cos(2v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}