Teori

Skriva om 12sin2(v)1-2\sin^2(v) med cosinus för dubbla vinkeln


Cosinus för dubbla vinkeln brukar skrivas som cos(2v)=cos2(v)sin2(v).\cos(2v) = \cos^2 (v) - \sin^2 (v). Med hjälp av trigonometriska ettan kan man ta fram ett alternativt sätt att skriva formeln på: cos(2v)=12sin2(v). \cos(2v) = 1 - 2\sin^2(v). Det här sambandet kan man även använda åt andra hållet för att skriva om 12sin2(v):1 - 2\sin^2(v)\text{:} 12sin2(v)=cos(2v). 1 - 2\sin^2(v) = \cos(2v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}