Teori

de Moivres formel

Om ett komplext tal på formen cos(v)+isin(v)\cos(v) + i\sin(v) upphöjs till nn kan man använda de Moivres formel för att skriva om det så argumenten i de trigonometrisk funktionerna istället multipliceras med n.n. Då får man t.ex. (cos(π3)+isin(π3))3=cos(3π3)+isin(3π3). \left( \cos\left( \dfrac{\pi}{3} \right) + i\sin\left( \dfrac{\pi}{3} \right) \right)^3 = \cos\left( 3\cdot \dfrac{\pi}{3} \right) + i\sin\left( 3\cdot \dfrac{\pi}{3} \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}