Teori

Eulers formel


Eulers formel säger hur komplexa tal på formen eive^{iv} kan uttryckas på trigonometrisk form. T.ex. är eiπ/2=cos(π2)+isin(π2). e^{i\pi/2} = \cos \left( \dfrac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( \dfrac{\pi}{2} \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}