Teori

Realdelen av a+bia + bi


Realdelen av komplexa tal skrivna på rektangulär form, a+bi,a + bi, kan avläsas som talet som inte multipliceras med i,i, alltså a.a. T.ex. är Re(2+5i)=2ochRe(-3+2i)=-3. \text{Re}(2 + 5i) = 2 \quad \text{och} \quad \text{Re}(\text{-} 3 + 2i) = \text{-} 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}