Teori

Imaginärdelen av a+bia + bi

Imaginärdelen av komplexa tal skrivna på rektangulär form, a+bi,a + bi, kan avläsas som talet framför i,i, alltså b.b. Imaginärdelen är alltså alltid ett reellt tal. T.ex. är Im(2+5i)=5ochIm(32i)=-2. \text{Im}(2 + 5i) = 5 \quad \text{och} \quad \text{Im}(3 - 2i) = \text{-} 2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}