Teori

Multiplicera in i gränsvärde

Om en konstant faktor multipliceras med ett gränsvärde kan faktorn läggas in i gränsvärdesuttrycket: 3limxxx+5=limx(3xx+5). 3\cdot \lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{x}{x+5} = \lim\limits_{x\to \infty} \left( 3\cdot \dfrac{x}{x+5}\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}