Teori

Primitiv funktion till axnb\dfrac{ax^n}{b}


Man bestämmer en primitiv funktion till axnb\frac{ax^n}{b}samma sätt som för xnx^n, fast man låter aa och bb stå kvar i täljaren respektive nämnaren. Man ökar exponenten med 1,1, och dividerar sedan med den nya exponenten. T.ex. är D-1(2x317)=2x4174. D ^{\text{-}1}\left(\dfrac{2x^3}{17}\right)= \dfrac{2x^4}{17 \cdot 4}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}