Teori

Primitiv funktion till xna\dfrac{x^n}{a}


Man bestämmer en primitiv funktion till xna\frac{x^n}{a}samma sätt som för xnx^n, fast man låter aa stå kvar i nämnaren. Man ökar exponenten med 1,1, och dividerar sedan med den nya exponenten. T.ex. är D-1(x43)=x535. D ^{\text{-}1}\left(\dfrac{x^4}{3}\right)= \dfrac{x^{5}}{3 \cdot 5}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}