Teori

a=a2|a|= \sqrt{a^2}

Absolutbeloppet av ett tal aa kan definieras som roten ur aa i kvadrat. När aa kvadreras får man alltid ett positivt tal. Drar man kvadratroten ur detta får man ett positivt tal med samma absolutbelopp som a.a. Som exempel kan man beräkna absolutbeloppet av -5\text{-} 5 på följande sätt: -5=(-5)2=25=5. |\text{-} 5| = \sqrt{(\text{-}5)^2} = \sqrt{25} = 5. Detta är speciellt användbart när man inte vet vilket tal a,a, eftersom regeln gäller oavsett om aa är positivt eller negativt.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}