Regel

Dela upp gränsvärdet i en produkt

Om man har ett gränsvärde av en produkt kan detta delas upp som en produkt av gränsvärden, förutsatt att alla ingående gränsvärden existerar.

limxa(f(x)g(x))=limxaf(x)limxag(x)\lim \limits_{x \to a}\left(f(x)\cdot g(x)\right)=\lim \limits_{x \to a}f(x)\cdot\lim \limits_{x \to a}g(x)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}