Regel

Korsmultiplikation

Korsmultiplikation är en snabbare metod för att förenkla en ekvation med bråk på båda sidor om likhetstecknet, exempelvis x5=27,\frac{x}{5}=\frac{2}{7},

Korsmultiplicera rules.svg

Det man egentligen gör är att multiplicera ekvationens båda led först med t.ex. 7. Eftersom multiplikation och division tar ut varandra kan man "stryka" sjuorna i högerledet och bara 2 blir kvar. Sedan gör man på samma sätt med 5.

x5=27\dfrac{x}{{\color{#0000FF}{5}}}=\dfrac{2}{{\color{#FF0000}{7}}}
x75=2\dfrac{x\cdot {\color{#FF0000}{7}}}{{\color{#0000FF}{5}}}=2
x7=52x\cdot {\color{#FF0000}{7}}= {\color{#0000FF}{5}} \cdot 2

Med korsmultiplikation gör man dessa steg på en gång, men får samma förenkling i slutändan.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}