Regel

Begränsningsarea rätblock

Ett rätblock har tre typer av rektangulära sidor som markerats i olika färger i nedanstående figur.

H3.svg

Om vi vecklar ut rätblocket ser vi att varje sidtyp finns i två uppsättningar. Vi har ett botten och ett lock med samma area, två kortsidor med samma area och två långsidor med samma area.

Begransningsarea ratblock2.svg

Från figuren ser vi att kortsidorna är av storleken bhbh, långsidorna av storleken lhlh och locket och botten har storleken blbl. Eftersom det finns två av varje sidtyp blir begränsningsarean A=2bl+2bh+2lh. A=2bl+2bh+2lh.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}