Teori

Programmering

Programmering är att skriva instruktioner som en dator följer. Instruktionerna kallas kod och måste följa regler bestämda av ett programmeringsspråk. När man programmerar arbetar man i en programmeringsmiljö där man skriver och kör koden. Klicka här för att se exempel på hur man kommer igång med detta.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}