Teori

Index

Varje element i en lista har ett platsnummer, kallat index, som anger var i listan elementet ligger. I Python anger index 00 listans första element, 11 det andra osv. Index används t.ex. när man vill välja ut element ur en lista. Man gör det genom att skriva indexet inom hakparenteser efter listans namn, t.ex. en_lista[1].

en_lista = ['första elementet', 'andra elementet', 'tredje elementet']
print(en_lista[0])
print(en_lista[1])
print(en_lista[2])
  • Visa resultat
>
första elementet
andra elementet
tredje elementet

Man kan också använda negativa index. -1\text{-}1 anger då listans sista element, -2\text{-}2 det näst sista osv.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}