{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Extremvärde i ändpunkt

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Extremvärde i ändpunkt

För en funktion som är definierad på ett intervall kommer ändpunkterna (om de ingår) att vara lokala extrempunkter, och i vissa fall även globala. Den högra ändpunkten nedan är ett lokalt maximum eftersom närliggande punkter på grafen ligger under punkten. På samma sätt blir den vänstra ändpunkten ett lokalt minimum. I det här fallet är det även ett globalt minimum eftersom den är lägre än alla andra punkter på funktionen.

I ändpunkterna är derivatan inte definierad, så om man letar efter en funktions globala extrempunkter kommer man därför att missa dessa om man enbart undersöker derivatans nollställen.

close
Community (beta)