Begrepp

Extremvärde i ändpunkt

För en funktion som är definierad på ett intervall kommer ändpunkterna (om de ingår) att vara lokala extrempunkter, och i vissa fall även globala. Den högra ändpunkten nedan är ett lokalt maximum eftersom närliggande punkter på grafen ligger under punkten. På samma sätt blir den vänstra ändpunkten ett lokalt minimum. I det här fallet är det även ett globalt minimum eftersom den är lägre än alla andra punkter på funktionen.

I ändpunkterna är derivatan inte definierad, så om man letar efter en funktions globala extrempunkter kommer man därför att missa dessa om man enbart undersöker derivatans nollställen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}