{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Begrepp

Extremvärde i ändpunkt

För en funktion som är definierad på ett intervall kommer ändpunkterna (om de ingår) att vara lokala extrempunkter, och i vissa fall även globala. Den högra ändpunkten nedan är ett lokalt maximum eftersom närliggande punkter på grafen ligger under punkten. På samma sätt blir den vänstra ändpunkten ett lokalt minimum. I det här fallet är det även ett globalt minimum eftersom den är lägre än alla andra punkter på funktionen.

I ändpunkterna är derivatan inte definierad, så om man letar efter en funktions globala extrempunkter kommer man därför att missa dessa om man enbart undersöker derivatans nollställen.