{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
Proceed to next lesson
Lektion
Övningar
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.introSlideInfo.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.introSlideInfo.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.introSlideInfo.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Begrepp

Extremvärde i ändpunkt

För en funktion som är definierad på ett intervall kommer ändpunkterna (om de ingår) att vara lokala extrempunkter, och i vissa fall även globala. Den högra ändpunkten nedan är ett lokalt maximum eftersom närliggande punkter på grafen ligger under punkten. På samma sätt blir den vänstra ändpunkten ett lokalt minimum. I det här fallet är det även ett globalt minimum eftersom den är lägre än alla andra punkter på funktionen.

I ändpunkterna är derivatan inte definierad, så om man letar efter en funktions globala extrempunkter kommer man därför att missa dessa om man enbart undersöker derivatans nollställen.

{{ subexercise.title }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ ex.course }}