{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Metod

Bestämma primitiva funktioner

Att bestämma primitiva funktioner till en funktion innebär att man hittar funktioner vars derivata är dvs. som uppfyller att
Man gör detta med reglerna för primitiva funktioner, som i princip innebär att man "deriverar baklänges". Men en funktion kan ha oändligt många primitiva funktioner, så vilken ska man ange? Det finns tre olika sätt:
  • Bestämma en primitiv funktion: Man ger då ett exempel på oftast det fall där den primitiva funktionen saknar konstant. Exempelvis kan en primitiv funktion till skrivas
  • Bestämma alla primitiva funktioner: Man lägger då till en konstant, t.ex. som representerar alla möjliga värden på konstanten. Exempelvis kan alla primitiva funktioner till skrivas
  • Bestämma en specifik primitiv funktion: Om man vet något mer om ett villkor, kan man bestämma konstanten och därmed funktionsuttrycket för en specifik primitiv funktion, t.ex.