{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Skriv ett tal med ändlig decimalutveckling som ett bråk

Decimaltalet har en ändlig decimalutveckling eftersom det bara finns tre decimaler. För att skriva talet som ett bråk förlänger vi med en tiopotens som flyttar decimaltecknet till slutet av decimalföljden. Decimaltecknet ska flyttas steg åt höger så vi förlänger med

Förenkla potens

Då ser vi att kan skrivas som . Bråket kan inte förkortas eftersom och saknar gemensamma faktorer.