Skriv ett tal med ändlig decimalutveckling som ett bråk

Decimaltalet 1.2871.287 har en ändlig decimalutveckling eftersom det bara finns tre decimaler. För att skriva talet som ett bråk förlänger vi med en tiopotens som flyttar decimaltecknet till slutet av decimalföljden. Decimaltecknet ska flyttas 3{\color{#0000FF}{3}} steg åt höger så vi förlänger med 103.10^{{\color{#0000FF}{3}}}.

1.2871.287
1.287103103\dfrac{1.287 \cdot 10^3}{10^3}
Förenkla potens
1.28710001000\dfrac{1.287\cdot 1000}{1000}
12871000\dfrac{1287}{1000}

Då ser vi att 1.2871.287 kan skrivas som 12871000\frac{1287}{1000}. Bråket kan inte förkortas eftersom 12871287 och 10001000 saknar gemensamma faktorer.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}