{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Multiplicera skalär och vektor

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Exempel

Multiplicera skalär och vektor

fullscreen

Multiplicera med 2 och med

Visa Lösning expand_more

Vi kan lösa uppgiften algebraiskt och grafiskt.

Exempel

Algebraiskt

Vi börjar med att bestämma koordinatformen för båda vektorer genom att mäta skillnaden i - och -led mellan deras start- och slutpunkt.

Vektor har alltså koordinatformen och har koordinatformen . Nu kan vi beräkna produkten av dem och skalärerna.

Exempel

Vektor

blev .

Exempel

Vektor

blev

Exempel

Grafisk lösning

Beroende på om skalären är större eller mindre än 1 så ökar respektive minskar vektorns längd. Multipliceras vektorn med blir resultanten dubbelt så lång och multiplicerar man med blir den hälften så lång. Eftersom är negativ måste vi även rotera resultanten så att den pekar i motsatt riktning.

Slutligen ritar vi resultanten och mäter skillnaden i - och -led för att bestämma koordinatformen.

close
Community (beta)