Teori

$a \cdot (b,c)

(ab,ac) =Multiplicerarmanen[[VektorWordlistvektor]]meden[[Skala¨rWordlistskala¨r]]multiplicerasba˚de= Multiplicerar man en [[Vektor *Wordlist*|vektor]] med en [[Skalär *Wordlist*|skalär]] multipliceras både xoch- och y$-koordinaten med det talet. 2(3,8)=(23,28). 2\cdot (3,8)=(2 \cdot 3,2\cdot 8).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}