Bestäm total förändringsfaktor

Priset på en tröja höjs med 15%15 \, \%, men sänks efter ett par veckor med 15%15\, \%. Vad blir den totala förändringen? En ökning med 15%15\,\% ger förändringsfaktorn 1.151.15, medan en minskning med 15%15\,\% ger förändringsfaktorn 0.850.85. När båda dessa förändringar sker multipliceras förändringsfaktorerna till en enda.

Faktor 1Faktor 2\text{Faktor 1}\cdot \text{Faktor 2}
1.150.85{\color{#0000FF}{1.15}}\cdot{\color{#009600}{0.85}}
0.97750.9775

Den totala förändringsfaktorn blir 0.97750.9775, vilket är 2.252.25 hundradelar under 11. Totalt har tröjans pris minskat med 2.25%2.25 \, \%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}