Bestäm en rät linjes ekvation givet två punkter

Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna (1,2)(1,2) och (6,12)(6,12). Vi kan börja med att beräkna kk-värdet genom att sätta in koordinaterna i kk-formeln.

k=12261k=\dfrac{{\color{#0000FF}{12}}-{\color{#009600}{2}}}{{\color{#0000FF}{6}}-{\color{#009600}{1}}}
k=105k=\dfrac{10}{5}
k=2k=2

Lutningen är k=2k=2 så vi har y=2x+my=2x+m, om vi skriver linjen på kk-form. Nu sätter vi in en punkt som ligger på linjen och löser ut mm.

y=2x+my=2x+m
2=21+m{\color{#009600}{2}}=2\cdot{\color{#0000FF}{1}}+m
2=2+m2=2+m
0=m0=m
m=0m=0

mm är alltså lika med 00 så den räta linjen blir y=2xy=2x.

Todo:Graf_med_linjen_samt_punkterna

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}