<expbox title="Bestäm medelvärde"> Ett fotbollslag spelade fem matcher i en turnering. De gjorde 11, 22, 00, 33 respektive 22 mål i matcherna. Hur många mål per match gjorde laget i genomsnitt? Genomsnittet är samma sak som medelvärdet. Vi summerar alla mål och dividerar sedan summan med antalet matcher dvs. 55.

Medelvrdea¨=Summa av vrdena¨Antal vrdena¨\text{Medelvärde} = \dfrac{\text{Summa av värden}}{\text{Antal värden}}
Medelvrdea¨=1+2+0+3+25\text{Medelvärde} =\dfrac{1+2+0+3+2}{5}
Medelvrdea¨=85\text{Medelvärde} =\dfrac{8}{5}
Medelvrdea¨=1.6\text{Medelvärde} =1.6

Fotbollslaget gjorde i snitt 1.61.6 mål per match.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}